Barnehage

Vårt viktigste formål er å lære barna å være selvstendige og uavhengige mennesker, som både fysisk og mentalt tør å stole på seg selv, liker å utforske verden og forholder seg respektfullt ovenfor andre og sine omgivelser.

Småbarnas hus

Småbarnas hus er for barn mellom 10 måneder og 2,5 år