Styrets vedtak

Styret vedtok 16.10.19 følgende elevtall for 2020/21:

127 elever totalt på hele skolen.

Relaterte nyheter