Søknad på barnehageplass

Det søkes på Tønsberg kommune sin nettside her:

TonsbergKommune

Fristen er 1.mars for å være med på hovedopptaket fra kommende høst!

Søknader tas også i mot etter 1.mars, men blir da med på suplerende opptak ved eventuelle ledige plasser.

Relaterte nyheter