Styremøte vedtak

Styremøte 22.09.2020:

Styret har vedtatt disse elevtall for skoleåret 2021-2022:

140 elever totalt på skolen

Fordelt slik:
Småskolen 1-3 trinn: 45 elever
Storskolen 4-6 trinn: 35 elever
Ungdomsskolen 7-10 trinn: 60 elever

Relaterte nyheter