Ledige skoleplasser fra høsten 2022

SØKNADSFRISTEN ER 1.MARS.

For søknad til barnetrinnet 1-6.kl- ta kontakt med Vigdis Gilberg på vigdis@tonsbergmontessori.no

For søknad til ungdomstrinnet 7-10.kl – ta kontakt med Lars Brunborg på lars@tonsbergmontessori.no

SUPPLERENDE OPPTAK v/ledige plasser: Søknader mottas fra 1.april – 20.juni.

Relaterte nyheter