Camilla Malvine Eriksen

Jeg er utdannet grunnskolelærer for 5-10.trinn med fagene matematikk, naturfag, samfunnsfag og kunst og håndverk ved Universitetet i Sør-Øst Norge. I tillegg har jeg studert fag innen teologi, ledelse, ungdomskunnskap, coaching, veildning og sosiologi tilsvarende 2,5 år, i hovedsak ved Høgskolen for Ledelse og Teologi. 
Jeg var ganske nyutdannet da jeg begynte å jobbe her på Tønsberg Montessori, men hadde med meg ulik erfaring fra diverse vikararbeid på ulike skoler. Jeg begynte å jobbe på Tønsberg Montessori januar 2020. 
Jeg begynte å jobbe på Tønsberg Montessori ved en tilfeldighet. Jeg hadde aldri hørt om Montessori før, men søkte og var heldig nok til å få jobb her. Jeg ble raskt overbevist om at denne pedagogikken var noe som tiltalte meg. Denne måten å jobbe på er utrolig meningsfull og spennende, og det føles godt å glede seg til jobb hver eneste dag. 
Jeg heter Camilla, er gift med Marius og bor på Nykirke med to barn i barnehagealder. Jeg anser meg selv som løsningsorientert, engasjert, veldig snill og en som ikke tar seg selv så høytidelig. Jeg trives best når jeg får være rundt mennesker, og når jeg får være kreativ. Min favoritthobby er søm, og jeg prøver å sy så mye jeg kan av både barnas og mine klær selv.

Ansatt - Camilla Malvine Eriksen
Kontaktlærer
Camilla Malvine Eriksen