Farah Say

Utdanning: adjunkt ( grunnskolelærer 1-7. klasse) 
Erfaring: har tidligere jobbet i barnehage, 2 år i både barneskole og voksenopplæring og har jobbet i Tønsberg Montessori siden høsten 2020. 
Hvorfor jeg jobber på TMS: Jeg finner det givende og spennende å jobbe med barn. Jeg er genuint interessert i hvordan barn med kropp og sinn utforsker verden og det forberedte miljøet i klasserommet. Jeg liker svært godt den balansen barna har i forhold til frihet og ansvar og hvordan de etterhvert blir bevisste på valgene de tar og hvordan det påvirker deres læring og utvikling. Det er en glede i seg selv å observere akkurat denne utviklingen hos barna.