Sindre Findal Vinje

Jeg er rektor ved skolen og viksomhetsleder i barnehagen.

Jeg hadde hadde mine første år som lærer på Jareteigen Montessori i 1998-99, og er nå tilbake der jeg først startet etter flere år som lektor ved Teigar ungdomsskole og rektor ved Tjøme ungdomsskole. Videre har jeg arbeidet i flere år som seniorrådgiver i Folkehøgskoleforbundet, der jeg hadde ansvar for skole- og kompetanseutvikling. Tidvis bidrar jeg som sensor for USN (pedagogikk og lærerutdanning).

Av utdanning har jeg allmennlærerutdanning, lektorutdanning med hovedfag i økonomisk historie, samt skolelederutdanning fra USN og UiO. Jeg har også AMI-montessorilederutdanning (AMI Administrator Certificate).

Jeg har et bankende hjerte for Tønsberg Montessori og trives stort, hver eneste dag, med kollegaer, barnehagebarn og elever.

Ansatt - Sindre Findal Vinje
Rektor og virksomhetsleder
Sindre Findal Vinje