Solfrid Therese Henriksen

Solfrid Therese Stordalen Henriksen, bosatt i Kodal, Sandefjord.
Mine største interesser er friluftsliv, hagebruk, håndarbeid, lokalhistorie, restaurering av gamle hus, dyr og mennesker. Jeg er utdannet innen spesialpedagogikk, er naturbrukslærer fra videregående skole og jobber som sosiallærer og karriererådgiver. Har også jobbet på Arbeidslivsfag og med døve og døvblinde. Elever med større utfordringer i spesialtiltak har jeg også jobbet med. Har jobbet i den videregående skolen frem til jeg startet på ungdomsskolen på Tønsberg Montessori i 2019.
Det å jobbe med ungdom i praktisk arbeid men også med teori er noe som jeg har gjort helt fra 90 tallet. Alle ungdommer har forskjellige ferdigheter- men noen trenger hjelp til å finne sitt potensiale. Og å finne mestring der elever har gitt opp. Jeg finner stor glede av å jobbe side om side med ungdommen-der de uformelle samtalene foregår. Hjelpe til med å finne glede i skolehverdagen. Det å få lov til å være med de på veien fra unge elever som utvikles til å bli unge voksne er utrolig spennende og givende! Montessoripedagogikken er bekreftelsen på hva jeg tidligere har studert når det gjelder praktisk arbeid og teori innen naturbruk- nå får jeg stadig aha-opplevelser i møtet med ungdommen. Hånden som utfører- og hjernen som lagrer. Den psykiske helsen som forbedres gjennom opplevelser, mestring og fysisk arbeid.
Gjennestad Gartnerskole: Fagbrev gartner.
NMBU: PPU pedagogikk (hvordan fremme helhetlig læring) og naturbruksdidaktikk 
Videreutdanning Naturbruk: naturbruksdidaktikk , økologisk skolehage og bærekraftig utdanning.
USN: Motivasjon og mestring. Sosialpedagogisk rådgiver og karriererådgiver.
HIOF: Spesialpedagogikk 1 
OsloMet: Spesialpedagogikk 2 (kan kalle meg spesialpedagog til sommeren)

Ansatt - Solfrid Therese Henriksen
Rådgiver ungdomstrinnet
Solfrid Therese Henriksen