Tove Mathisen

Min arbeidsplass er i resepsjonen.

Utdanning: Fagbrev i kontor og administrasjon 

Jeg har vært ansatt på Tønsberg Montessori siden høsten 2002. 
Jeg jobbet først et år i Barnas Hus, så fire år i Småskolen. 

Har jobbet i administrasjonen som sekretær siden 2006/2007.

Ansatt - Tove Mathisen
Sekretær
Tove Mathisen