Skole

Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat, men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.

Opptak i skolen

Les mer om våre opptak.