Opptak i skolen

Skolesøknad:   

For søknad til barnetrinnet – ta kontakt med avdelingsleder for barnetrinnet Vigdis Gilberg på: vigdis@tonsbergmontessori.no -for informasjon om barnetrinnet.

For  søknad til ungdomstrinnet – ta kontakt med avdelingsleder på ungdomstrinnet Lars Brunborg på: lars@tonsbergmontessori.no – for informasjon om ungdomsskolen.

NB: Det er tre måneders oppsigelsestid på alle skoleplasser, gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Send søknaden pr post til:
Tønsberg Montessori – Robergveien 347
3157 Barkåker
eller på mail post@tonsbergmontessori.no 

Eventuelt møt opp personlig og lever søknaden.

Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse innen 1 uke ta kontakt med kontoret på  33380133.


Inntaksreglement for Tønsberg Montessori grunnskole

Retningslinjer-for-soknad-om-redusert-sats-pa-skolepenger.pdf (tornado-node.net)