Søknad på barnehageplass

Det søkes på Tønsberg kommune sin nettside her:

TonsbergKommune

Fristen er 1.mars for å være med på hovedopptaket fra kommende høst!

Ta kontakt med styrer Torinn Lønne på styrer@tonsbergmontessori.no/ 91119299 for et eventuelt besøk før søknad sendes inn.

Søknader tas også i mot etter 1.mars, men blir da med på suplerende opptak ved eventuelle ledige plasser.

Vi anbefaler at alle søkere å komme på ÅPEN DAG i månedsskiftet januar/februar (eksakt tidspunkt kommer)

Relaterte nyheter