Ledige barnehageplasser fra høsten 2022

knadsfristen er 1.mars.

Det søkes via Tønsberg kommune her: Søke, svare, bytte eller si opp barnehageplass – Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no)

Relaterte nyheter