Styrevedtak fastsettelse av elevtall for 2023-2024

21.12.2022: Styrevedtak: Elevtall for 2023/2024: 102 elever

Småskolen: 38

Storskolen: 34

Ungdomsskolen: 30

Relaterte nyheter