Styrevedtak fastsettelse av elevtall for 2023-2024

Styrevedtak 21.12.2022: 100 elever på hele skolen

Relaterte nyheter