LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

Vi har noen få ledige barnehageplasser i Barnas Hus – 3-6 avdeling fra høsten 2023

Det gjelder barn i disse årskull: 2018, 2019 og 2020

Det søkes via Tønsberg kommune her: https://foresatt.visma.no/tonsberg

Relaterte nyheter