Karl Edmund Bruun

Utdanning
o Fagbrev gartner og telemøntør
o Cand. Mag i elektronikk og data
o PPU
o Videreutdanning i matematikk, naturfag og samfunnsfag
o Montessori videreutdanning 6 – 12 Centro Internazionale Studi Montessoriani, Bergamo Italia
o Montessori videreutdanning 12 – 18 The Montessori Centre for Work and Study at Rydet, Sverige
• Erfaring fra jobb i skole
o Lærer på Horten videregående og tekniske fagskole 1998 – 2003
o Lærer Tønsberg Montessori 2004 – 
• Jeg jobber på Tønsberg Montessori for å gi ungdommene en hjelp til livet, at de ikke skal bli utsatt for «skoleskader» og kan følge sin egen naturlige utvikling for å hjelpe dem til den beste utgaven av dem selv både faglig og ikke minst som menneske. På denne måten kan neste generasjon gjøre verden til et enda bedre sted.
• Jeg er fra Tromsø og har bodd fast på Borre i Vestfold siden 1994. Jeg er gift og har fire barn og bor på gården Adal Østre, Borre. Jeg liker å jobbe fysisk, sykle, studere og se på serier.

Ansatt - Karl Edmund Bruun
Lærer
Karl Edmund Bruun