Solfrid Therese Henriksen

Adjunkt med tillegg, Naturbruk. Utdannet spesialpedagog, utdannet sosialpedagogisk rådgiver og utdannet karriereveileder.

Ansatt - Solfrid Therese Henriksen
Rådgiver
Solfrid Therese Henriksen