Victoria Stokke Sønstabø

Jeg er utdannet grunnskolelærer 5 – 10 med norsk, samfunnsfag og KRLE. De siste årene har jeg jobbet på ulike skoler i Tønsberg. Trives veldig godt på Montessori og synes at pedagogikken er interessant. Det er fint å jobbe med så åpne, lærevillige og ydmyke barn og voksne.

Ansatt - Victoria Stokke Sønstabø
Lærer
Victoria Stokke Sønstabø