Vigdis Gilberg

Jeg er utdannet allmennlærer og har fordypning i spesialpedagogikk, IKT i læring og Mat og helse. Jeg har erfaring fra skoleledelse som blant annet undervisningsinspektør, og har også arbeidet flere år som spes.ped.koordinator (KSU) tidligere. Jeg har også mange år bak meg som selvstendig næringsdrivende. Videre kan det nevnes at jeg har mange års erfaring i arbeid med barn med ulike utfordringer.

Av interesser er min store lidenskap strikking, og bruker derfor mye av fritiden til dette.

Jeg søkte meg til Tønsberg Montessori, da jeg ser at Montessoripedagogikken samsvarer med mine pedagogiske idealer. Det er også viktig for meg at alle barn og unge blir møtt på deres nivå, og ut fra deres styrker og forutsetninger, dette føler jeg Montessoripedagogikken treffer godt på. 

Ansatt - Vigdis Gilberg
Undervisningsinspektør
Vigdis Gilberg
  • 33380133