Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2022. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3315,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune.

Skolepriser (OBS! Skolepenger blir fordelt over 12 .mnd., så det betales også i juli for elever som følger hele skoleåret)

Gjeldende priser fra 01.08.2020 – 31.07.2022. / NB! Nye oppjusterte priser fra 01.08.2022

Barneskole (1-6.trinn)

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Første barnkr 1.200,- pr. mnd. / fra August 2022: kr 1745,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Andre barnkr. 900,- pr. mnd. / fra August 2022: 33% søskenmoderasjon
Øvrige barnkr 700,- pr. mnd. / fra august 2022: 33% søskenmoderasjon

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr. 1.700,- pr. mnd. /Fra august 2022: kr 2072,– pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Øvrige barnkr. 1.200,- pr. mnd. / fra august 2022: 33% søskenmoderasjon

Gjeldende fra August 2022: Søskenmoderasjon = 33%.

Om et barn går på barneskolen og et barn på ungdomsskolen gis det 33% reduksjon på den til enhver tid rimeligste plassen.

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte skolepenger for et skoleår om gangen. Fristen for å søke om redusert betaling er 15.september hvert år.  Søknaden sendes til rektor. Se Retningslinjer – Tønsberg Montessori (tonsbergmontessori.no)

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse) NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

SFO priser er gjeldende fra 01.03.2020. 

Fra høsten 2021/Søknad om redusert foreldrebetaling for 1-4 trinn i SFO: Hvis prisen for en SFO plass utgjør mer enn 6% av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 kan foresatte søke om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes rektor.

Full plass pr.mndkr. 1.900,-
1 langdag pr mnd.
(kun fredager)
kr. 700,-
1 kort dag pr. mnd.
(man-tors)
kr. 350,-
Gjesteplass kort dag
(man-tors)
kr. 175,-
Gjesteplass lang dag
(fredager)
kr. 200,-
Gjesteplass feriedagkr. 225,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på SFO:
2.barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Fra høsten 2022 innføres det en ny tilskuddsordning med 12 timer gratis SFO på 1. trinn. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at SFO ved de frittstående grunnskolene kan tilby 12 timer gratis SFO til elevene på 1. trinn fra høsten 2022

Åpningstider

Morgentilbud
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30