Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2021. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3220,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune.

Skolepriser (OBS! Skolepenger blir fordelt over 12 .mnd., så det betales også i juli for elever som følger hele skoleåret)

Barneskole (1-6.trinn)

Gjeldende fra 01.08.2020. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Første barnkr 1.200,- pr. mnd.
Andre barnkr. 900,- pr. mnd.
Øvrige barnkr 700,- pr. mnd.

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr. 1.700,- pr. mnd.
Andre barnkr. 1.200,- pr. mnd.

I særlige tilfeller i henhold til vårt inntaksreglement kan det søkes om reduserte skolepenger for foresatte for en angitt periode – Se under Informasjon-skjemaer. 

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse) NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende fra 01.03.2020. 

Full plass pr.mndkr. 1.900,-
1 langdag pr mnd.
(kun fredager)
kr. 700,-
1 kort dag pr. mnd.
(man-tors)
kr. 350,-
Gjesteplass kort dag
(man-tors)
kr. 175,-
Gjesteplass lang dag
(fredager)
kr. 200,-
Gjesteplass feriedagkr. 225,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på SFO:
2.barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Åpningstider

Morgentilbud
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30