Skole

Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat, men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.

Opptak i skolen

Les mer om våre opptak.

Ny i skolen

Barna er egentlig ikke "nye".

SFO

Oppholdstilbud før og etter.

Småskolen

Maria Montessori fokuserte ikke på undervisningen av noen fag i seg selv, men hvordan disse ulike aspektene av menneskets fundamentale behov har kommet til uttrykk i tid og rom.  Pedagogikken fokuserer på nøkkelopplevelsen, dvs. et møte med en teknikk, en idé eller begrep hvor læreren åpner en dør. Det er elevens ansvar å gå gjennom denne døren og videreutvikle ferdighetene.

Storskolen

I 6 til 12-årsalderen fungerer hjernen som en mosaikk. Mange biter skal på plass i løpet av disse årene. I Storskolen får barnet mulighet til fordypning og detaljstudier og å oppleve at bitene faller på plass og danner en helhet.
De vil oppleve å bli eldst på skolen, og lærer seg å ta større moralsk og sosialt ansvar.
Dermed gjennomgår alle storskolebarna en stor faglig, moralsk og sosial modning som individer.

Ungdomsskolen

Ungdomstiden i montessoripedagogikken omfatter det Maria Montessori kaller det tredje utviklingstrinnet (12-18 år). Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, hvor ungdomsskolen er første halvdel (12-15 år).

Det 3.utviklingstrinnet innledes med inngangen til puberteten. De drastiske ytre og indre forandringene ungdommene gjennomgår i disse årene er så omfattende at den unge voksne på 18 år på mange måter fremstår som et nytt menneske.

Å leve etter montessori prinsippet.

Ny i skolen

Nye barn, som kommer fra vår barnehage og som begynner i Småskolen på høsten, er egentlig ikke «nye». De har møtt skolebarn og personal ute gjennom mange år i felles lek med SFO.

Gjennom det siste året i barnehagen går de eldste barna mange ganger på skolebesøk – det er jo bare å gå opp en trapp!

Morgen-tilbud og SFO

SFO er en integrert del av skolens tilbud og en utvidelse av den ordinære skoledagen. Personalet er en del av Småskolens team, slik at det skapes trygghet gjennom kjente voksne som også er fortrolige med regler og rutiner.

I løpet av dagen legges det opp til aktiviteter som for eks kunst, lek og aktivitet ute eller i gymsalen, musikk eller turer. I ferieuker legges det planer for prosjekter eller større utflukter.

Ansatte - Skole

Ansatt bilde - Helene Torply
Inspektør - ungdomsskolen
Helene Torply
Mer om meg
Ansatt bilde - Ingunn Tveit
Gymlærer og assistent
Ingunn Tveit

Har tatt AMI assistentkurs og kroppsøving årsstudium. Har jobbet på Tønsberg Montessori siden 2007/2008.

Mer om meg
Ansatt bilde - Lotte Bjerknes
Matlaging på ungdomstrinnet
Lotte Bjerknes

Jeg heter Lotte, og har jobbet på Tønsberg Montessori siden 1998. Jeg har vært i […]

Mer om meg
Ansatt bilde - Guren Efferus
Lærer
Guren Efferus

Utdannet sosialfilosof ved University of California, Berkeley. Jeg er lektor i historie, samfunnsfag og filosofi.

Mer om meg
Ansatt bilde - Iver Bjurgren
Lærer
Iver Bjurgren
Mer om meg
Ansatt bilde - Karoline Solhaug Dolven
Lærer
Karoline Solhaug Dolven
Mer om meg

Hva er egentlig Montessoripedagogikken?