Ny i skolen

Nye barn, som kommer fra vår barnehage og som begynner i Småskolen på høsten, er egentlig ikke «nye». De har møtt skolebarn og personal ute gjennom mange år i felles lek med SFO.

Gjennom det siste året i barnehagen går de eldste barna mange ganger på skolebesøk – det er jo bare å gå opp en trapp!

De er med i det ordinære arbeidet i arbeidsøkten frem til lunsj og går så tilbake til sin gruppe.

Som gjest i Småskolen får de hjelp av en fadder og de får en gjesteloggbok, hvor de kan notere ned hva de jobber med gjennom formiddagen.

Når barna så begynner på skolen «på ordentlig» på høsten, vet de allerede mange medelevers navn, de vet hvor tingene står og hvem de voksne i klassen er.

Nye elever, som ikke går i vår barnehage, blir invitert på skolebesøk etter egen avtale i løpet av våren.