Småskolen

Målet vårt er ikke å få barnet til å forstå, ennå mindre å få ham til å lære utenat, men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.

Maria Montessori

Barn i alderen 6 – 12 år, i montessoripedagogikken omtalt som andre utviklingstrinn, skiller seg tydelig fra barnehagebarnet. De spesielle egenskapene for denne alderen er knyttet til utviklingen av en ny resonneringsevne og forestillingsevne. Det gir barna mulighet til å oppdage sammenhenger og til å reise i tid og rom i tankene. I denne alderen ønsker barna å utforske universet, de stiller spørsmål om hvorfor og hvordan ting fungerer og henger sammen, og prøver å finne sin plass i verden. Derfor kaller vi det vi tilbyr barna i denne alderen kosmisk utdanning.

Småskolen er første del av andre utviklingstrinn, og generelt kan det sies at alle fagområder presenteres i Småskolen og blir senere utdypet i Storskolen. I montessoripedagogikken snakker vi om at vi ”sår alle frøene” i Småskolen. 

I undervisningen bruker læreren fortellinger til å introdusere helheter og hovedtemaer. Dette er for å tenne barnas interesse, og vi snakker om å ”appellere til forestillingsevnen”. Detaljer utforskes videre på ulike måter; gjennom flere fortellinger, demonstrasjoner, eksperimenter eller arbeid med materiell. Pensumet er ikke-lineært, det vil si at visse tema eller fagområder ikke tilhører bestemte årstrinn. Tverrfaglighet er et annet viktig element i undervisningen.

Montessorimateriellet er noe mange raskt legger merke til i klasserommene våre. Barna jobber selvstendig med materiellet, alene eller sammen med andre barn, etter å ha blitt introdusert for det av lærer. Materiellet gir mulighet til fordypning i ulike tema, lar barna utforske og oppdage regler og sammenhenger for eksempel i matematikk og kan hjelpe barn med memorering av viktig informasjon, for eksempel staveregler eller multiplikasjonstabeller slik at de kan gå videre med sin utforsking.

Framtredende for barn i denne alderen er hvordan de i økende grad ser seg selv i en sosial sammenheng. De er veldig opptatt av jevnaldrende og av å finne sin rolle i en gruppe. De trenger å lære samarbeid og hvordan å jobbe mot felles mål. Utviklingen av empati, samvittighet, moral og rettferdighetssans står sentralt.

Klasserommet er tilrettelagt med tanke på behov og styrker hos barna i denne alderen, men barna trenger i tillegg å gå utenfor klasserommet for å utforske. Studieturer både i natur og lokalsamfunn er derfor også en naturlig del av undervisningen. I tillegg til en stor kapasitet intellektuelt, har barna i andre utviklingstrinn en fysisk styrke og en trang til å strekke seg og utfordre seg på det fysiske planet.

Praktisk

Småskoleelevene er organisert i en felles, aldersblandet gruppe 1.- 3. trinn. Småskolen holder til i 2.etasje.

I løpet av en arbeidsøkt deltar barna på ulike presentasjoner læreren holder for en større eller mindre gruppe barn og de har tid til å jobbe selvstendig med ulike tema og materiell de har blitt introdusert for. Barna i denne alderen jobber gjerne sammen, men det er også rom for å jobbe individuelt. For å legge til rette for en god arbeidssyklus med mulighet for fordypning og konsentrasjon, er det viktig å ha 3 timer lange arbeidsøkter uten felles pauser. Barna tar naturlige pauser individuelt i forbindelse med skifte av aktivitet i løpet av arbeidsøkta.

I et montessoriklasserom har barna en del friheter. De har frihet til å velge arbeid, bevegelsesfrihet og frihet til å kommunisere med de rundt seg. Frihetene kommer med ansvar, og hver dag gir øvelse for den enkelte i å beherske denne balansen mellom frihet og ansvar.

Dagsrytmen:

TidMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30-11.30Arbeidsøkt med ulike grupperArbeidsøkt med ulike grupperArbeidsøkt med ulike grupperArbeidsøkt med ulike grupperArbeidsøkt med ulike grupper
11.30-12.00LunsjLunsjLunsjLunsjLunsj
12.00- 13.00UtetidUtetidUtetidUtetidUtetid
13.00 – 14.30Ulike grupperUlike grupperUlike grupperUlike grupperGrupper til kl.14.00

Ansatte - Småskolen