Montessori Norge

Montessori Norge er en interesseorganisasjon for montessoribarnehager, montessoriskoler og lokalforeninger.Foreningen er avhengig av å ha solide medlemstall for å kunne fortsette sitt arbeide og være slagkraftige i det skolepolitiske miljøet. Vi anbefaler derfor skolens foresatte om å være medlem.

Montessori Norge