Montessoripedagogikk – Hva er det?

Maria Montessori ble født 31. august 1870 i Anconaprovinsen i Italia. I 1896 blir hun den første kvinnelige legen i Italia. Hennes stadig voksende interesse for det funksjonshemmede barnet, dets levekår og muligheter skaper i løpet av årene 1896 – 1906 overgangen fra medisin til pedagogikk.

I 1907 starter hennes arbeid med funksjonsfriske barn og hun åpner sin første ”Casa dei Bambini”, et hus, der alt er tilrettelagt for det lille barnet fra 3-6 år. Allerede to år senere har hennes metode og oppdagelser om barnas utvikling vekket så mye oppsikt at hun blir bedt om å starte et utdanningskurs for lærere. Samme år utgir hun sine observasjoner og notater i boken ”Il Metodo”, som straks blir oversatt til mer enn 20 språk.

Hovedprinsippet i Montessoripedagogikk er at barnets største behov er å finne ut hvordan verden fungerer og å tilegne seg evnen til å mestre de praktiske og intellektuelle utfordringene den byr på. Denne kunnskapen kan ikke overføres fra et individ til et annet, men barnet må tilegne seg den ved å gjøre egne erfaringer. Ved hjelp av det sinnrike og vitenskapelig funderte Montessorimateriellet kan barnet i løpet av lange arbeidsøkter utforske de enkelte aspektene i egen læringsprosess, veiledet av de voksne i miljøet.

Fra brosjyren til Vestfold Montessori Forening.

Se her film fra Montessori Norge om montessoripedagogikk. De var her høsten 2017 og filmet i både barnehagen og skolen.