Ungdomsskolen

Ungdomstiden i montessoripedagogikken omfatter det Maria Montessori kaller det tredje utviklingstrinnet (12-18 år). Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, hvor ungdomsskolen er første halvdel (12-15 år). 7.trinn er en del av ungdomsskolen, et sted for studier og arbeid.

På Tønsberg Montessori ungdomsskole jobber elevene i et miniatyrsamfunn som speiler det store samfunnet de snart skal ut i. Her skal eleven lære om og forstå den verden de lever i, gjøre nytte for seg, bety noe for andre, finne sin identitet og bli respektert for den de er i trygge rammer. Elevenes forberedte miljø er i en paviljong med et jorde som ungdommene drifter på Jareteigen og på et gårdsbruk like ved Universitetet på Bakkenteigen.

På skolen vår deltar ungdommene i alle deler av den daglige driften. De lager mat til hverandre, tar vare på det fysiske miljøet, som for eksempel klargjøre jordet, rengjøre hos dyrene osv., og organiserer fysisk og kreativ aktivitet og diskuterer ytterligere forbedringer på ukentlige fellesmøter. Elevene har også anledning til å søke lederstillinger som blant annet leder for økonomi, dyr, planter, hotelldrift, birøkt, salg og PR.

Vi legger vekt på utvikling av hver enkelts personlighet, sosial og økonomisk uavhengighet, evne til omstilling, moralsk trening og dannelse. Uavhengighet nås gjennom egen innsats, gjennom sosiale erfaringer, ekte arbeid med ekte konsekvenser og gjennom samarbeid med andre. . Arbeidsmåten “utforskende arbeid” gir stor tverrfaglighet, og binder teori og praksis sammen. Dette vil føre til mennesker som er ivrige etter å lære, liker arbeid, er ansvarsfulle, rettferdige og med personlig integritet. Ungdommene utvikler seg til å bli ekte bidragsytere som er i stand til å jobbe for det gode i menneskeheten.

De vil, i tillegg til den ordinære undervisningen, produsere og skape varer og tjenester til nytte for seg selv og andre, og som de kan selge til inntekt for egen økonomi. Denne kapitalen bruker de til å videreutvikle sitt «miniatyrsamfunn» for å forstå drivkreftene i et samfunn, og for å utvikle seg til et voksent menneske uavhengig av familien.

Starten på tenårene og det voksne liv
I løpet av 7. trinn går eleven inn i sitt trettende år og blir tenåring. Både fysisk og psykisk gjør kroppen seg klar til det voksne liv. Det viktigste materiellet for tenårene er selve samfunnet, de voksnes arena, for her skal de lære hvordan de skal klare seg og videreutvikle både lokal- og verdenssamfunnet.
Det er mange spørsmål som dukker opp i tenåringenes hode og spesielt på nyåret i 7.trinn, ser vi at elevene skifter fokus til det som skjer utenfor klasserommet og gjør seg klar til å gå videre ut av barnetrinnet.
På Tønsberg Montessori legger vi til rette for at de unge tenåringene skal bli møtt på sine behov og oppleve en meningsfull hverdag.

Det 3.utviklingstrinnet innledes med inngangen til puberteten. De drastiske ytre og indre forandringene ungdommene gjennomgår i disse årene er så omfattende at den unge voksne på 18 år på mange måter fremstår som et nytt menneske.

Montessori forteller oss at hele ungdommens liv skal være organisert på en slik måte at det gir muligheten for, når den tiden kommer, å gjøre en suksessfull entré inn i voksenlivet. Ikke nølende, isolert eller tilbakeholden – men med hodet høyt hevet og sikker på seg selv.

Maria Montessori kalte ungdommene for «Erdkinder». Begrepet betyr “barn av jorden”, og henviser til ungdommens behov for å lære og forstå oppbyggingen av samfunnet gjennom en kombinasjon av studier og praktisk arbeid. Gjennom å ha både naturen og det menneskeskapte samfunnet representert i utdanningen, tilfredsstilles behovene og de menneskelige drivkreftene hos ungdommene i det tredje utviklingstrinnet.


Ansatte - Ungdomsskolen

Ansatt bilde - Helene Torply
Inspektør - ungdomsskolen
Helene Torply
Mer om meg
Ansatt bilde - Karl Edmund Bruun
Lærer
Karl Edmund Bruun

Utdanningo Fagbrev gartner og telemøntøro Cand. Mag i elektronikk og datao PPUo Videreutdanning i matematikk, […]

Mer om meg
Ansatt bilde - Ingunn Tveit
Gymlærer og assistent
Ingunn Tveit

Har tatt AMI assistentkurs og kroppsøving årsstudium. Har jobbet på Tønsberg Montessori siden 2007/2008.

Mer om meg
Ansatt bilde - Lotte Bjerknes
Matlaging på ungdomstrinnet
Lotte Bjerknes

Jeg heter Lotte, og har jobbet på Tønsberg Montessori siden 1998. Jeg har vært i […]

Mer om meg
Ansatt bilde - Guren Efferus
Lærer
Guren Efferus

Utdannet sosialfilosof ved University of California, Berkeley. Jeg er lektor i historie, samfunnsfag og filosofi.

Mer om meg
Ansatt bilde - Andreas Knotten Løvhaug
Veileder i ungdomsskolen
Andreas Knotten Løvhaug
Mer om meg
Ansatt bilde - Iver Bjurgren
Lærer
Iver Bjurgren
Mer om meg
Ansatt bilde - Karoline Solhaug Dolven
Lærer
Karoline Solhaug Dolven
Mer om meg
Ansatt bilde - Marthe Mari Knarud Sjuve
Lærer
Marthe Mari Knarud Sjuve
Mer om meg