Småbarnas hus

Tilpasset læringsløp

Helhetlig læringsløp tilpasset fremtidens samfunnsutfordringer

Barnas Hus

Barnas hus er for barn fra 2,5 år til skolestart

Barnehagen

Lærer barna å være selvstendige og uavhengige mennesker

Morgen

I Småbarnas Hus starter vi dagen ute stort sett hele året, med mindre det er ekstremvær. En voksen møter barna i porten, og tar avskjed med mor eller far her. Fram til kl 9.00 kan barna huske, leke i sandkassa, skli, rake, koste, vanne blomster eller gjøre andre ting de synes er morsomt. Deretter går de inn og kler av seg, henger klærne opp med hengere og setter skoene på plass i hylla. Så går de en tur på badet for et toalettbesøk, vasker hender og går til kjøkkenet. På kjøkkenet lager barna sin egen snack som består av et utvalg forskjellige matbiter. I vårt miljø er alt bygget i barnas proporsjoner, og forberedt slik at de skal klare å gjøre alt selv.

Arbeid

Etter snackmåltidet er det tid for en arbeidsøkt i klasserommet. Vi kaller det arbeid, for å understreke viktigheten av det barna driver med. I småbarnas hus fokuserer vi på at barnet skal skape noe som ikke er der fra før som språk, bevegelse og følelser. Alt er nytt for dem så å få utforske er viktig. Det er en stor utvikling både fysisk og psykisk som skjer i denne perioden fra 0-3 år. Fra 0-3 går de gjennom ulike stadier av bevegelser – fra krabbing til gåing til løping.  Hjernen utvikler seg raskt og nevrologiske forbindelser for å kontrollere kroppen utvikler seg. Barnet er også en sensorisk lærer, de utforsker, erfarer og forstår verden gjennom sansene. Alle disse forandringene krever et tilrettelagt miljø – både voksne og det fysiske rommet. Barna trenger frihet til å bevege seg, utforske, jobbe med meningsfulle aktiviteter og oppgaver for å oppnå selvstendig. Miljøet i småbarnas hus baserer seg på disse prinsippene og verdiene.

Vann

Vi jobber også mye med vann. Vi vasker opp, vasker kluter med vaskebrett, pusser vinduer, pusser sko, vanner planter og setter blomster i vase, for å nevne noe. De minste jobber også mye med vann; for eksempel å helle over fra en beholder til en annen, eller vaske hender igjen og igjen.

Barn elsker å hjelpe til med praktiske ting i omgivelsene sine, og det får de muligheten til her. Vårt mål er og hele tiden sørge for at barnet får den utfordringen det trenger ut ifra sitt utviklingsnivå.

Dagen i Småbarnas hus

Samlingsstund

Klokka 11 har vi samlingsstund hvor vi synger, danser, klapper og bruker rim og rytmer.

Lunsj

Deretter går vi på kjøkkenet, hvor barna selv har dekket på bordet. Stoler og bord er også små, slik at selv de minste har beina på gulvet når de sitter på stolen sin. Vi har små mugger, så barna heller selv melk eller vann. De smører maten sin selv, eller forsyner seg fra bollen. Vi har varm mat og hjemmebakt brød annenhver dag.

Sovetid

Etter lunsj er det sovetid for de som trenger det. De går på badet og pusser tenner og vasker fjeset, før de går på soverommet. Alle sover inne på madrasser, tett i tett. En voksen er sammen med dem til de sovner, deretter går den voksne ut i rommet ved siden av for å rydde. Når barna våkner, står de opp selv og kommer ut til den voksne. De går på do, og deretter kler de på seg og går ut.

Avslutning på dagen

Ca. klokka 15 spiser vi litt frukt, som regel ute, hvis det er ok vær. Alternativt går vi inn og spiser, enten i gangen, eller i gymsalen nede i kjelleren.

Kl 16.30 – Barnehagen stenger og barna må være hentet INNEN 16.30.

Ansatte - Småbarnas hus

Hva er egentlig Montessoripedagogikken?