Opptak i skolen

SKOLESØKNAD

Hovedopptak kommende skoleår: Frist 1.mars / Supplerende opptak v/ledige plasser:  Søknadsperiode 1.april – 20.juni. Se mer på vårt inntaksreglement!

For søknad til barneskolen (1-6.kl) – ta kontakt med inspektør Thor Kristian Litleskare på thor@tonsbergmontessori.no

For søknad til ungdomsskolen (7-10.kl) – ta kontakt med inspektør Helene Torply på helene@tonsbergmontessori.no

NB! Etter skoleplass er bekreftet og kontrakt med skolen er skrevet: Det er tre måneders oppsigelsestid på alle skoleplasser, gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Send søknaden pr post til:
Tønsberg Montessori – Robergveien 347
3157 Barkåker
eller på mail post@tonsbergmontessori.no 

Eventuelt møt opp personlig og lever søknaden i resepsjonen.

Bekreftelse på mottatt skolesøknad vil bli sendt på mail så fort søknaden er mottatt hos oss. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse innen 1 uke ta kontakt med kontoret på  33380133.


Inntaksreglement for Tønsberg Montessori grunnskole

)