Ny i barnehagen

Oppstart i Småbarnas Hus

Ny i barnehagen? Overgangen fra hjemmet til barnehagen en grunnleggende forandring i de minste barnas hverdag. Kanskje skal de for første gang være borte fra foreldrene og hjemmet i flere timer ad gangen. De skal bygge opp et tillitsforhold til nye voksne og lære seg å omgås andre barn i samme alder. For at denne overgangen skal oppleves som positiv legger vi vekt på en gradvis tilvenning.

For å styrke forholdet mellom barnehage og hjem, og for å lette oppstarten for de minste barna i barnehagen, ønsker vi å gjennomføre et hjemmebesøk dagen før barnet begynner i barnehagen. På denne måten kan barnet bli kjent med en voksen fra barnehagen i trygge omgivelser, og vil ha et kjent fjes første dagen i barnehagen. Besøket avtales god tid i forveien og foreldre kan reservere seg mot besøk.

Barnet er i barnehagen gjerne uten foreldre allerede fra første dag, men kun i 30 minutter. Den andre dagen øker vi til 1 time. Deretter ser vi ann hvordan det går med barnet og hvor god tid foreldrene har på tilvenningen. Grunnen til at vi gjør tilvenningen på denne måten, er at vi ønsker å gi barna et riktig inntrykk fra første stund.
Når foreldre ikke er tilstede, henvender barna seg til oss voksne i barnehagen, og blir kjent med og trygge på oss. Vi opplever også at når foreldrene tar rask avkjed, blir det roligere i barnegruppa og barna får arbeidet mer konsentrert uten for mange avbrytelser.

Mens barna er i barnehagen de første dagene, er foreldrene velkomne til å sitte i steingangen vår med en kopp kaffe og litt lesestoff om Montessori-pedagogikken.

Oppstart i Barnas Hus.

De barna som starter i august blir invitert til besøksdager i juni (ca 2 måneder før oppstart). Det blir sendt ut felles invitasjon til de aktuelle familier or de familier som starter utenom ordinær barnehagestart i august vil vi oppfordrer foresatte til å ta med barnet på en besøksdag før de starter i barnehagen. Avtal med barnehagen, og legg gjerne denne dagen så tett opptil oppstart som mulig. Besøket starter kl 13:00, og barn og foresatte får anledning til å hilse på de voksne, samt se resten av barnegruppen mens de er ute. Det vil også være mulig å bli med en ansatt inn på avdelingen for å se hvordan det ser ut der.

Den første dagen i Barnas Hus er ganske kort, fra kl 09:00-11:00. Foresatte blir med inn i garderoben for å se hvor plassen til barnet er, samt at det blir gitt litt praktisk informasjon rundt garderobesituasjonen hos oss. Foresatte blir ikke med inn i klasserommet, det er forbeholdt barna. Den andre dagen starter også kl 09:00, og barnet må gjerne spise lunsj sammen med oss, bli med på rutinene vi har etter lunsj og bli med oss ut. Deretter kan vi avtale med hver enkelt familie hvordan resten av tilvenningen skal gjennomføres; når de skal komme om morgenen, hvor lange dager etc.

Allerede fra starten av vil vi gjøre det tydelig for barna at dette er et sted for barna, uten deres foreldre, og vi vil be alle foreldre om å være i foreldrekaféen i steingangen dersom dere ønsker å vente på barna i begynnelsen. Her vil det være mulig å treffe andre foresatte i samme situasjon eller foresatte som har lang fartstid på Jareteigen.

Vi er godt forberedt på at avskjeden kan være vanskelig for noen, og vi vil ha personal i garderoben som kan hjelpe dere med dette. Vi vil likevel understreke viktigheten av å etablere gode leveringsrutiner fra begynnelsen av.

Ta gjerne noen samtaler med barna på forhånd, slik at de er forberedt på hva som skjer nå de kommer til barnehagen.