Barnas hus

Opptak i barnehage

Hovedopptak til barnehagen skjer innen 01.mars

Ny i barnehagen

Ny i barnehagen?

Innlogging

For foreldre

Dagen

Vi starter dagen kl. 07:30 innendørs, og allerede i garderoben møter barna sitt klasserom, hvor dagens første aktiviteter må gjennomføres. Her er det øvelse og praktisering på avkledning og organisering av plassen sin, hvor klær og fottøy har sin bestemte plass. Når barna er ferdige i garderoben og klare for å gå videre inn på avdelingen, møter de to store klasserom med møblement tilpasset barnas alder og størrelse og metervis av hyller fylt med montessorimateriell. Noe materiell vil være kjent og noe vil være ukjent, avhengig av alder på barnet og hvor lenge barnet har vært hos oss.

Presentasjoner

Kl. 08:30 er hele personalgruppa på plass, og da starter dagen for alvor. De voksne gir en-til-en presentasjoner og presentasjoner i store og små grupper. Det spesialtilpassede montessorimateriellet er innbydende for barna og stimulerer til å møte rammeplanens forventninger og krav til hva dagens barnehage skal inneholde.

Innhold

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler (Rammeplan for barnehagen, s 5). Det gis presentasjoner både med og uten bruk av montessorimateriell for å tilnærme seg sju fagområder nedfelt i Rammeplan for barnehagen.

 • kommunikasjon, språk og tekst
 • kropp, bevegelse og helse
 • kunst, kultur og kreativitet
 • natur, miljø og teknikk
 • etikk, religion og filosofi
 • nærmiljø og samfunn
 • antall, rom og form (Rammeplan for barnehagen, s.40-49)

Dagen i barnas hus

Lunsj og tur

Barna på avdelingen lager lunsj og dekker på bord hver dag, med veiledning fra en voksen. Kokken på avdelingen fører oversikt over hvilke barn som arbeider på kjøkkenet, og på den måten sørger for at alle barna får ta del i denne aktiviteten. Avdelingen baker brød 2-3 ganger i uken og vi serverer varm mat 2-3 ganger i uken. Barna er selv med på opprydding etter lunsj.

To dager i uken er det en liten gruppe barn som er på tur i skogen. Området vi benytter ligger i umiddelbar nærhet, med en opparbeidet leirplass som inneholder en gapahuk med bålplass, samt et skogsmiljø som endrer seg i takt med sesongene. I tillegg er det et utetoalett på området mellom gapahuk og lavvo. Turområdet vårt blir delt med skolen, i tillegg til at det er mye benyttet av mennesker fra nærmiljøet for øvrig. En dag i uken drar to voksne på tur til biblioteket sammen med 10-12 barn. To dager i uken disponerer vi også en gymsal og tar med en gruppe barn dit. Barna rullerer på disse aktivitetene, slik at alle skal få mulighet til å delta på alt – hvis de har lyst.

Resten av dagen

Etter lunsj tilbringer vi resten av dagen utendørs, hvor frilek og tilgang til tradisjonelle leker har en sentral plass. Vi deler uteområdet med elever fra 1.-7. Klasse. Gymsalen blir av og til benyttet på ettermiddagene. I vinterhalvåret tilbringer vi mye av ettermiddagene innendørs på kjøkkenet med alternative aktiviteter som tegning, maling, konstruksjonslek, puslespill og lesing og skriving.

De eldste barna hos oss, skolestarterne, begynner med noe vi kaller ettermiddagsgruppe en stund etter oppstart. Da tilbringer de første del av ettermiddagen inne sammen med en voksen, og de blir presentert for ulikt arbeid som er skolerelatert. Etter nyttår blir den samme gruppen delt inn i mindre grupper, hvor de går på ukentlig besøk til Småskolen (1.-4. Klasse) i etasjen over, og deltar på skoleundervisningen der.

Dagsrytme

Allerede fra starten av vil vi gjøre det tydelig for barna at dette er et sted for barna, uten deres foreldre; derfor vil vi be alle foreldre om å være i foreldrecaféen i Steingangen dersom dere ønsker å vente på barna de første dagene. Vi er godt forberedt på at avskjeden kan være vanskelig for noen og vi vil ha personal i garderoben som kan hjelpe barna og dere med dette.

Barnehagen har gjort et bevisst valg når det kommer til matservering og bursdagsfeiringer. Det er derfor ikke ønskelig at barna har med noen form for matpakke, da avdelingen står for alle måltider gjennom hele dagen. Vi oppfordrer barna til å spise frokost hjemme, og for de som ikke har hatt mulighet til det, er det mulighet for enkel frokost hos oss frem til ca. kl. 08:30. Barna har tilgang til vann hele dagen, samt melk til lunsj. På ettermiddagen hender det at det blir servert kakao i vinterhalvåret. Drikkeflasker som barna har med må inneholde vann. Vi har en egen meny som barna kan velge fra når de har bursdag, og den består av et varmt måltid. Det blir ikke servert kake, is eller boller ved disse anledningene.

Dagsrytme:

 • 07:30 Barnehagen åpner
 • 08:30 Voksenpresentasjoner starter
 • 09:30 Servering av formiddagssnack
 • 11:30 Lunsj blir servert (rydding av klasserommene og samlingsstund blir gjennomført i tiden før). Etter lunsj går barna på badet for toalettbesøk, håndvask og tannpuss.
 • 12:30 Utetid
 • 15:00 Servering av ettermiddagssnack. Været avgjør om vi fortsetter dagen ute eller inne på kjøkkenet eller gymsalen.
 • 16:30 Barnehagen stenger og barna må være hentet INNEN 16:30.

Ansatte - Barnas hus

Hva er egentlig Montessoripedagogikken?