Morgen-tilbud og SFO

Oppholds-tilbud før og etter skolen(SFO)

Morgen-tilbud: Mandag – fredag: kl 7.30 – 8.30

Alle kan delta på dette, også de som ikke bruker SFO (ettermiddags -tilbudet)

Ettermiddags-tilbud (SFO):
Mandag – torsdag: kl 14.30- 16.30
Fredag: kl 14.00 – 16.30
I skolens ferier: kl 7.30 – 16.30

Aktiviteter

SFO er en integrert del av skolens tilbud og en utvidelse av den ordinære skoledagen. Personalet er en del av Småskolens team, slik at det skapes trygghet gjennom kjente voksne som også er fortrolige med regler og rutiner.
I løpet av dagen legges det opp til aktiviteter som for eks kunst, lek og aktivitet ute eller i gymsalen, musikk eller turer.
I ferieuker legges det planer for prosjekter eller større utflukter.

NB! Det er tre måneders oppsigelse på skole- og SFO plass, gjeldende fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt.

Kontakt SFO: inger@tonsbergmontessori.no