Informasjon om barnehage

Vi er en barnehage med barn fra 0-6 år og grunnskole fra 1. til 10. Trinn. Barnehagen har to avdelinger bestående av totalt 51 barn til sammen. Barnehagens ansatte består av barnehagelærere, montessori pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere. I tillegg til klasserommene våre benytter vi oss av gymsal, musikkrom og formingsrom. Vi har et stort uteareal med tilhørende åker som vi bruker til å plante grønnsaker og urter. Vi har også tilgang på et skogsområde like ved, med gapahuk, lavvo og bålplass.

Barnehagen er åpen, mandag til fredag klokken 07.30 – 16.30.
Kjernetiden er mellom kl 08.30 – 14.00.
Vi tar imot barn fra 10 måneders alder. 

– Barnehagen har stengt 4 uker om sommeren.
– Stengt fra og med 24.12.- til og med den 01.01.
– Stengt fra klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag
– Barnehagen har fem planleggingsdager i året og er stengt disse dagene

Småbarnas hus holder til i nybygget avdeling i første etasje av trebygningen, der barna kan boltre seg i lyse omgivelser med lett tilgang til kjøkken og bad. Fra glassdørene til verandaen kan de minste se over Barna hus, som holder til i første etasje i steinbygningen. Her har barna to store, ombygde klasserom og et spesialbygget kjøkken å jobbe og leve i. På den store verandaen kan barna nyte den første vårsola. 

«Hjelp meg å gjøre det selv!» 

Barnehagens viktigste formål er å lære barna å være selvstendige og uavhengige mennesker, som både fysisk og mentalt tør å stole på seg selv, liker å utforske verden og forholder seg respektfullt ovenfor andre og sine omgivelser.
For å oppnå dette er montessoribarnehagen bygget opp som et miljø som er tilpasset barna i størrelse og som gir dem mulighet til å velge fritt mellom mange forskjellige målrettede aktiviteter.

I «Småbarnas hus» (for barn mellom 10 måneder og 2,5 år) er alle aktiviteter lagt frem for å gi barna mulighet til å utvikle:
– selvstendighet
– konsentrasjon
– koordinasjon

Alle disse evnene bidrar til å utvikle selvtillit og selvbevissthet. En liten gruppe på 15 barn og 5 voksne skaper trygge rammer slik at barna kan gjøre sine første erfaringer utenfor familiens favn. Her har vi uendelig av tid og tålmodighet for å gi barna nok med anledning til å prøve selv.
I «Barnas hus» (for barn fra 2,5 år til skolestart) møter barna en større gruppe med opptil 36 barn og 6 voksne. Her får de muligheten til å utforske sosiale relasjoner og knytte de første vennskapsbånd.

Aktivitetene i Barnas hus konsentrerer seg rundt følgende fagområder:
– Praktisk liv
– Sansetrenede materiell
– Språk, både muntlig og skriftlig
– Matematikk, både telling og regning
– Kulturelle områder som kunst, musikk, biologi, naturfag

Mens montessorimateriellet bringer verden inn til barna, legger vi også vekt på å gå ut og møte verden utenfor gjennom turer til skogen, museet, teater, konserter etc.

Året forløper ved å følge barnas naturlige rytme i sin individuelle utvikling. Årets høytider og merkedager danner en egen gjentagende rytme, som skaper gjensynsglede og forventninger hos barna når vi forbereder oss til feiringer og fester.

Barnehagen jobber tett sammen med skolen og vi legger opp til at kommende skolebarn blir godt kjent med både medelever og lærere før den store dagen.