Ingunn Tveit

Jobber som assistent i skolen. Har tatt AMI assistentkurs og kroppsøving årsstudium. Har jobbet på Tønsberg Montessori siden 2007/2008. Har tidligere jobbet som SFO-leder og gymlærer.

Ansatt - Ingunn Tveit
Gymlærer og assistent
Ingunn Tveit