Guren Efferus

Utdannet sosialfilosof ved University of California, Berkeley. Jeg er lektor i historie, samfunnsfag og filosofi.

Ansatt - Guren Efferus
Teamleder og Lærer
Guren Efferus