Helene Torply

  • Utdannelse:
    Adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Vestfold – 2003-2007.
    AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies (12-18) – 2018.
    – Praktisk lederutvikling fra Universitetet i Sørøst-Norge – 2020
  • Har jobbet som ungdomsskolelærer siden 2006. Etter 10 år i offentlig skole gikk ferden til Tønsberg Montessori høsten 2016.
  • Å jobbe på Tønsberg Montessori betyr å jobbe side om side med ungdommen. Det er inspirerende å følge hver enkelts utvikling gjennom praktisk og teoretisk arbeid, og se hvordan man gjennom samarbeid etterlater seg varige avtrykk som kommende elever også får nytte av. Det man gjør betyr noe.
  • Liker å være ute, er glad i bøker og å lære nye ting.

Ansatt - Helene Torply
Inspektør - ungdomsskolen
Helene Torply