Amalie Heen Jakobsen

Jeg heter Amalie Heen Jacobsen, er 27 år og kommer fra Flekkefjord. Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobba som barnehagelærer siden 2017. Jeg tok barnehagelæreutdanning for at jeg ville ta del i barns utvikling og lek og læring. Jeg er veldig fornøyd med valg av utdanning. Det er en meningsfull hverdag å få være med å se barn vokse. Min styrker er å se hvert individ, tilrettelegge for og møte barnas behov og interesser. Jeg er god til å leke med barna og til å trøste.

Ansatt - Amalie Heen Jakobsen
Barnehagelærer
Amalie Heen Jakobsen