Andrea Hem Ellefsen

Utdanning:

  • Faglærer i formgiving, kunst og håndverk, med fordypning i tekstil
  • Årsstudium i idrett
  • Ferdig med Montessoriutdanning 6-12 år i desember 2022

Erfaring i Montessori:

  • Erfaring fra Tønsberg Montessori siden februar 2020
  • Tidligere jobbet på videregående innen kunst og kroppsøving.
  • Har også jobbet i barnehage.

Hvorfor jeg jobber på TMS:
Det er spennende og veldig givende å jobbe sammen med barna, det å så frøene og gi dem nøkler til å oppdage verden igjennom presentasjoner, samtaler og det forberedte miljøet i klasserommet. Å kunne undervise i små grupper gir en bedre mulighet til å nå hvert enkelt barn i en større grad.

Ansatt - Andrea Hem Ellefsen
Lærer
Andrea Hem Ellefsen