Eva Henriksen

Jeg heter Eva og har jobbet ved Tønsberg Montessori i 7 år. Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i til sammen 11 år. Jeg liker å jobbe med hendene, lese, kunst, fortelle historier og synge. Jeg er også verneombud i barnehagen og samarbeider tett med barnehagens styrer om HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Ansatt - Eva Henriksen
Fagarbeider
Eva Henriksen