Begivenheter og høytider

Kristne høytider
Tønsberg Montessori følger den vanlige skoleruta til Vestfold og markerer de kristne høytidene.
Vi har aktiviteter tilknyttet disse høytidene og deltar på julegudstjeneste (3-6 avd og skole 1-10).  

På julegudstjenesten er det blant annet barna selv som fremfører sanger og tekster de har øvet på. Det blir også valgt et nytt tema hvert år. Foresatte kan velge om barna skal fritas fra julegudstjenesten. For de som fritas er det et likeverdig alternativt opplegg på skolen og i barnehagen (3-6 avd).

Aktivitetsdager
En til to ganger i året arrangeres det ute-aktivitetsdager på skolen.

Forestillinger
Drama, teater og musikk er viktige uttrykksformer. Småskolen og Storskolen lager hvert år hver sin forestilling og inviterer familiene sine til disse begivenhetene. Forestillingene er tett forbundet med pensumet og er tverrfaglig, slik at både tekstskaping, engelsk, dans, talekor, forming og de øvrige fagene er en del av det hele. Elevene er aktiv med i hele prosessen med å sette opp et skuespill, fra å forfatte tekst og velge sanger til å sy kostymer og bygge kulisser. 

Julemarked
I desember arrangeres det Julemarked til inntekt for skolen og barnehagens prosjekter. Hele foreldregruppen er involvert i forberedelsene. Markedet tilrettelegges slik at foreldre og barn sammen kan delta i ulike aktiviteter knyttet til jul og ha en hyggelig stund sammen. 

Juletrefest
Juletrefesten arrangeres rett etter at vi har kommet tilbake fra juleferien. FAU i barnehagen er ansvarlig for å organisere feiringen. Vi går rundt juletreet, drikker varm saft og alle tar med kakerester fra den store festen for å dele med de andre.

17.mai
Vi går i tog i Tønsberg og fortsetter feiringen på Jareteigen om ettermiddagen. Ansvarlig for arrangementet er foresatte i 2. og 3.trinn.

Sommeravslutning

Elevene/barna står for underholdningen. Det settes ut et langbord og alle familier tar med noe mat til felles bord.

Annet
FN dagen, karneval og andre fellessamlinger i skoletiden. 

Samfunnsstudier
Samfunnsstudier er en viktig del av montessoriskolen og arrangeres som turer for hele klasser eller smågrupper.
En slik tur kan springe ut fra enkeltelevers interesser, behov for utforskning eller ønske om deltagelse i kulturlivet og yrkeslivet. Forberedelser som telefoner til folk vi ønsker å besøke, planlegging av transport og antall deltagere, spørsmål til den som skal besøkes etc.er viktige elementer elevene gjennomgår før hver tur. Vi tar gjerne imot foreldrenes hjelp for å kunne gjennomføre slike turer.

Besøk
Like viktig som samfunnsstudier utenfor skolen er det å invitere mennesker med spesielle evner eller interesser hit til Jareteigen, slik at de kan dele kunnskapene sine med elevene. Aktuelle besøkende er f.eks. kunstnere, folk fra forskjellige yrker, mennesker fra forskjellige kulturer, musikere osv. Vi tar gjerne imot tips for besøk.