Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2022. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3315,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune. Søknadsfristen er 1.juni hvert år, og gjelder for kommende barnehageår.

SKOLEPRISER (OBS! Skolepenger blir fordelt over 12 .mnd., så det betales også i juli for elever som følger hele skoleåret)

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende priser fra 01.08.2020 – 31.07.2022. / NB! Nye oppjusterte priser fra 01.08.2022

Barneskole (1-6.trinn)

Første barnkr 1.200,- pr. mnd. / fra August 2022: kr 1745,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Andre barnkr. 900,- pr. mnd. / fra August 2022: 33% søskenmoderasjon
Øvrige barnkr 700,- pr. mnd. / fra august 2022: 33% søskenmoderasjon

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr. 1.700,- pr. mnd. /Fra august 2022: kr 2072,– pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Øvrige barnkr. 1.200,- pr. mnd. / fra august 2022: 33% søskenmoderasjon

Gjeldende fra August 2022: Søskenmoderasjon = 33%.

Om et barn går på barneskolen og et barn på ungdomsskolen gis det 33% reduksjon på den til enhver tid rimeligste plassen.

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte skolepenger for et skoleår om gangen. Fristen for å søke om redusert betaling er 15.september hvert år.  Søknaden sendes til rektor.

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse) NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

SFO prisene under er gjeldende fra 01.03.2020 – 30.09.2022 

Full plass pr.mndkr. 1.900,-
1 langdag pr mnd.
(kun fredager)
kr. 700,-
1 kort dag pr. mnd.
(man-tors)
kr. 350,-
Gjesteplass kort dag
(man-tors)
kr. 175,-
Gjesteplass lang dag
(fredager)
kr. 200,-
Gjesteplass feriedagkr. 225,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på SFO:
2.barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Info fra Styret ved Tønsberg Montessori grunnskole om SFO-priser fra høsten 2022:

Åpningstider

Morgentilbud
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30