Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2023. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3000,- pr. mnd. / fra 1/8-2024 er prisen 2000,-

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune. Søknadsfristen er 1.juni hvert år, og gjelder for kommende barnehageår.

SKOLEPRISER

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende priser: Fra 01.08.2023OBS! Se oppjusterte priser fra 1/8-2024!

Barneskole (1-6.trinn)

Første barnkr 2000,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni) Fra 01.08.2024: 2250,-
Andre barn33% søskenmoderasjon
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr 2400,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni) Fra 01.08.2024: 2650,-
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon = 33% Om et barn går på barneskolen og et barn på ungdomsskolen gis det 33% reduksjon på den til enhver tid rimeligste plassen.

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om redusert betaling av skolepenger for et skoleår om gangen.

Fristen for å søke om redusert betaling av skolepenger er 1.juni for kommende skoleår!

Inntektsgrensen for å søke redusert betaling er 430.000,- for hele husholdningen. Dette må dokumenteres!

Innvilget redusert foreldrebetaling gir en reduksjon på den månedlige betalingen for skolepenger på inntil 66%. Det vil være antall søkere, og den avsatte budsjetterte kostnaden som styrer den endelige månedlige betalingen for skoleåret.

Søknad med dokumentasjon sendes til post@tonsbergmontessori.no INNEN 1.juni!

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse)

Fra høsten 2022 ble det opprettet en tilskuddsordning som skulle dekke utgiftene i forbindelse med innføring av 12 timer gratis SFO på 1. trinn.

Fra og med høsten 2023 utvides ordningen til også å gjelde for elever som har SFO på 2.trinnet.

Fra og med høsten 2024 utvides ordningen til også å gjelde for elever som har SFO på 3.trinnet.

I tillegg til 12 timer gratis SFO på 1. – 2. trinn (+3.trinn fra august 24), videreføres ordningen med redusert foreldrebetaling ved SFO for 1. – 4 . trinn med bakgrunn i at en SFO-plass maksimalt skal utgjøre 6 % av husholdets samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.

Søknad med dokumentasjon om redusert foreldrebetaling på SFO sendes til post@tonsbergmontessori.no INNEN 1.JUNI for kommende skoleår.

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt.

PLASSERPriser fra 01.08.2023
Full plass pr. mnd (3-4.klasse) (kun 4.kl fra 1/8-24)Kr 2220,-
Full plass pr. mnd (1 og 2.klasse) + 3.kl. fra 1/8-24kr 317,-
4 dager pr uke (3-4.klasse) (kun 4.kl fra 1/8-24)
kr 1780,-
3 dager pr uke (3-4.klasse) (kun 4.kl fra 1/8-24)kr 1340,-
2 dager pr uke (3-4.klasse) (kun 4.kl fra 1/8-24)kr 890,-
1 dag pr uke (3-4.klasse) (kun 4.kl fra 1/8-24)kr 450,-
Gjesteplass kr 210,-
Gjesteplass feriedagkr 260,-
Gebyr ved for sent hentingKr 350,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass i 3. og 4.trinn (Bare 4. trinn fra høsten ’24):
2. barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Åpningstider

Morgenskole
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30