Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2022. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3315,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune. Søknadsfristen er 1.juni hvert år, og gjelder for kommende barnehageår.

SKOLEPRISER

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende priser: Fra 01.08.2022

Barneskole (1-6.trinn)

Første barnkr 1745,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Andre barn33% søskenmoderasjon
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr 2072,– pr mnd i 11 mnd. (august -juni)
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Gjeldende fra August 2022: Søskenmoderasjon = 33%

Om et barn går på barneskolen og et barn på ungdomsskolen gis det 33% reduksjon på den til enhver tid rimeligste plassen.

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte skolepenger for et skoleår om gangen. Fristen for å søke om redusert betaling er 15.september.  Inntektsgrensen for å søke redusert betaling er 430.000,- for hele husholdningen. Dette må dokumenteres. Innvilget redusert foreldrebetaling gir en reduksjon på den månedlige betalingen for skolepenger på inntil 66%. Det vil være antall søkere, og den avsatte budsjetterte kostnaden som styrer den endelige månedlige betalingen for skoleåret.

Søknad med dokumentasjon sendes til rektor@tonsbergmontessori.no

Se retningslinjer: Retningslinjer – Tønsberg Montessori (tonsbergmontessori.no)

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse) NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass pr. mnd (2.-4.klasse)kr. 2020,-
Full plass pr. mnd (1.klasse) kr. 290,-
4 dager pr uke (2.-4.klasse)
kr. 1620,-
3 dager pr uke (2.-4.klasse)kr. 1220,-
2 dager pr uke (2.-4.klasse)kr. 810,-
1 dag pr uke (2.-4.klasse)kr. 410,-
Gjesteplass kr. 190,-
Gjesteplass feriedagkr. 240,-
Gebyr ved for sent hentingkr. 350,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på SFO:
2. barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Åpningstider

Morgentilbud
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30