Priser: Barnehage, Skole og SFO

Barnehagepriser

Gjeldende fra 01.01.2023. NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Full plass, 45 t/ukr 3000,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon: 30% på barn nr to og 50 % på barn nr tre eller flere.

Det legges til kr 450,- i matpenger, som dekker utgiftene for brødmåltid, frukt og grønt og minst et varmt måltid i uka.

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte foreldrepenger ved din hjemkommune. Søknadsfristen er 1.juni hvert år, og gjelder for kommende barnehageår.

SKOLEPRISER

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i mnd etter oppsigelsen er mottatt.

Gjeldende priser: Fra 01.08.2022 (NB! Nye oppdaterte priser gjeldende fra 01.08.2023 i parentes)

Barneskole (1-6.trinn)

Første barnkr 1745,- pr mnd i 11 mnd. (august -juni) (2000,-)
Andre barn33% søskenmoderasjon
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Ungdomsskole (7-10.trinn)

Første barnkr 2072,– pr mnd i 11 mnd. (august -juni) (2400,-)
Øvrige barn33% søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon = 33% Om et barn går på barneskolen og et barn på ungdomsskolen gis det 33% reduksjon på den til enhver tid rimeligste plassen.

REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

I særlige tilfeller kan det søkes om reduserte skolepenger for et skoleår om gangen. Fristen for å søke om redusert betaling er 15.september.

Inntektsgrensen for å søke redusert betaling er 430.000,- for hele husholdningen. Dette må dokumenteres!

Innvilget redusert foreldrebetaling gir en reduksjon på den månedlige betalingen for skolepenger på inntil 66%. Det vil være antall søkere, og den avsatte budsjetterte kostnaden som styrer den endelige månedlige betalingen for skoleåret.

Søknad med dokumentasjon sendes til rektor@tonsbergmontessori.no

SFO og skolefri (1. – 4. Klasse) (OBS! Nye oppdaterte priser gjeldende fra 01.08.2023 merket i rødt)

NB! Regjeringen har bestemt at også 2.trinn fra 01.08.2023 får 12 timer gratis SFO. (i tillegg til 1.trinn som allerede har dette)

NB: Oppsigelsestid er 3 mnd. gjeldende fra den 1. i måneden etter oppsigelsen er mottatt.

PLASSERNåværende priserFra 01.08.2023
Full plass pr. mnd (2.-4.klasse)  (3-4.klasse fra 01.08.2023)kr. 2020,-Kr 2220,-
Full plass pr. mnd (1.klasse) (1 og 2.klasse fra 01.08.2023)kr. 290,- kr 317,-
4 dager pr uke (2.-4.klasse) (3-4.klasse fra 01.08.2023)
kr. 1620,-kr 1780,-
3 dager pr uke (2.-4.klasse) (3-4.klasse fra 01.08.2023)kr. 1220,-kr 1340,-
2 dager pr uke (2.-4.klasse) (3-4.klasse fra 01.08.2023)kr. 810,-kr 890,-
1 dag pr uke (2.-4.klasse) (3-4.klasse fra 01.08.2023)kr. 410,-kr 450,-
Gjesteplass kr. 190,-
kr 210,-
Gjesteplass feriedagkr. 240,-kr 260,-
Gebyr ved for sent hentingkr. 350,-Kr 350,-

Det gis søskenmoderasjon kun ved full plass på SFO:
2. barn – kr. 450,-
Øvrige barn – kr. 500,-

Åpningstider

Morgentilbud
Mandag – Fredag: 7.30 – 8.30
(tilbud for alle på barnetrinnet og inngår ikke i SFO tilbudet).

SFO
Mandag – Torsdag: 14.30 – 16.30
Fredag: 14.00 – 16.30
Skoleferier: 7.30 – 16.30