Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon søkes via Visma flyt skole her:

https://skole.visma.com/tonsbergmontessori/Account/Login