Stillinger ved Tønsberg Montessori

Rektor/virksomhetsleder har en 100 % administrativ stilling med ansvar for skolen, SFO og barnehagen.

Undervisningsinspektør har en 100 % stilling i skolen.

Barnehagestyrer har en 100% administrativ stilling som styrer i barnehagen.

Kontorpersonalet for både skole og barnehage består av en sekretær i 100% stilling .

Renholder i 100% stilling sørger for daglig rengjøring av skolen og barnehagen.

Barnehagelærere blir tilsatt etter egnethet.
De som ikke har montessoribakgrunn får ta videreutdanning i faget med økonomisk støtte fra barnehagen, med oppstart innen 2-4 år etter ansettelsen.
Alle må tilpasse seg montessoripedagogikken.

Lærere blir tilsatt etter fagkrets og egnethet.
De som ikke har montessoribakgrunn får ta videreutdanning i faget med økonomisk støtte fra skolen, med oppstart innen 2-4 år etter ansettelsen.
Alle må tilpasse seg montessoripedagogikken.

SFO-leder har hovedansvaret for barna på SFO.

Assistenter, fagarbeidere og miljøarbeidere blir ansatt etter behov og egnethet i forhold til elever med vedtak.
Tønsberg Montessoriskole og barnehage stiller likt med offentlige skoler og barnehager når det gjelder økonomisk støtte til barn som har behov for særordninger.