Styrevedtak – skolens elevtall 2024-2025

27.02.2024

Sak S.08.24 Elevtall Skoleåret 24/25

108 elever på hele skolen.

Småskolen 1-3.klasse: 35 elever

Storskolen 4-6.klasse: 37 elever

Ungdomsskolen 7-10.klasse: 36 elever

Relaterte nyheter