Spørsmål & Svar

Hvordan søker jeg barnehageplass hos Tønsberg Montessori?
For å få barnehageplass hos oss må du registrere for samordnet opptak – Les mer her

Hvordan søker jeg skoleplass hos Tønsberg Montessori?

For å få skoleplass se her Opptak i skolen – Tønsberg Montessori (tonsbergmontessori.no)

Hvem kontakter jeg hvis mitt barn trenger skoleskyss?

Skolekort / Busskort – Tønsberg Montessori (tonsbergmontessori.no)