Søknad om opptak til Tønsberg Montessori Skole fra høsten 2024

Hovedopptak for kommende skoleår: Frist 1.mars

Supplerende opptak ved ledige plasser fra kommende skoleår: Søknadsperiode 1. april – 20.juni

HVORDAN SØKE

For søknad til barnetrinnet, kontakt inspektør Thor Kristian Litleskare: thor@tonsbergmontessori.no

For søknad til ungdomstrinnet, kontakt inspektør Helene Torply: helene@tonsbergmontessori.no