Vi søker styrer i vikariat i Tønsberg Montessori barnehage

Ettersom vår styrer går ut i svangerskapspermisjon i januar, så trenger vi en som kan vikariere i hennes sted. Vikariatet vil gjelde fra 2 januar 2024 til juni 2025. Det er ønskelig med en som har erfaring som styrer fra før.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god intern administrasjon, styring og ledelse av barnehagens virksomhet, herunder personalansvar
 • Styrer er i samarbeid med personalet ansvarlig for at montessoripedagogiske prinsipper gjennomføres
 • Administrative oppgaver, planlegge, dokumentere, vurdere og utvikle barnehagens innhold og arbeidsmetoder
 • Styrer skal samarbeide tett med skolen og være med i ledergruppen
 • Legge til rette for involvering av personalgruppen og kompetanseheving av ansatte
 • Utvikle et godt samarbeid med foresatte og tilrettelegge for medvirkning av foresatte og barn
 • Veiledning av medarbeidere i samarbeid med montessorifaglige spesialister
 • Ansvar for sikkerhet og beredskap i barnehagen
 • Resultat- og budsjettansvar
 • Stillingen rapporterer til styreleder for Tønsberg Montessori stiftelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du må ha utdannelse som barnehagelærer, gjerne en lederutdanning og dokumentert økonomiforståelse.
 • Erfaring som styrer/daglig leder er en fordel
 • Kunnskap/erfaring/interesse for montessoripedagogikk, eventuelt tilleggsutdanning i Montessoripedagogikk
 • Du må ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT- og datakunnskaper
 • Politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper

 • Inspirerende og tydelig leder med god evne til å involvere og delegere
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig bevissthet, løsningsfokusert, fleksibel og liker å yte det lille ekstra
 • Handlingsorientert med god evne til å arbeide planmessig og målrettet
 • Positiv holdning, nysgjerrig og lærevillig
 • Vise stor respekt for montessoripedagogikken og sørge for at det er utgangspunktet for alle faglige beslutninger

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø og godt arbeidsmiljø
 • Store muligheter til å være med å utvikle barnehagens pedagogikk
 • Forutsigbare arbeidstider og ferier
 • Eget kontor med stasjonær pc og møtemuligheter
 • Egen bærbar PC og fri mobiltelefon
 • Medlem av Private Barnehagers Landsforbund

Om arbeidsgiveren

Tønsberg Montessori er en virksomhet bestående av barnehage og skole som ligger på Jareteigen i Tønsberg kommune. Virksomheten har eksistert i 30 år og er godt etablert. Barnehagen ligger flott til med skogen og naturen som nærmeste nabo.

Barnehagens viktigste formål er å lære barna å være selvstendige og uavhengige mennesker, som både fysisk og mentalt tør å stole på seg selv, liker å utforske verden og forholder seg respektfullt ovenfor andre og sine omgivelser.

For å oppnå dette er montessoribarnehagen bygget opp som et miljø som er tilpasset barna i størrelse og som gir dem mulighet til å velge fritt mellom mange forskjellige målrettede aktiviteter.

Spørsmål om stillingen

KontaktpersonTorinn LønneStillingstittelStyrer/daglig lederMobil91 11 92 99

KontaktpersonJens Olav HagebakkenStillingstittelStyrelederMobil95 13 88 68